अञ्जुलीमा उठाएको पानीमा
तिम्रो आँखाबाट झरेका
दुई थोपा आँसुसँग तिमी बग्दैबग्दै
म हलचल नगर्ने पत्थरसँग ठोकिएर
तिमी पुन बग्दै बग्दै सागरमा पुग्यौ ।

तिमीले आँखाबाट मोतीका दाना
आँसु बनाएर खसाल्यौ

सूर्यको रापले सेक्न नसक्ने गरी
पीडामा निर्थुक्क भिजेर
तिमी मोतीको खोजीमा छौ !
अब भन सागरमा दुई थोपा
आँसुको मूल्य कति रहेछ ?