१.
अचेल मान्छे
रोगले भन्दा धेरै
मर्छन् डरले !

२.
गंगटा आफ्नै
शरीर खुवाएरै
पाल्छ सन्तान !!

३.
५/५ करोड
सर्लप्पै पार्छन् नेता
भोकै जनता !!!

४.
विपक्ष पनि
गए हुन्थ्यो कि सति
मात्तियौ अति !!!!

५.
पिएरै विष
नीलकण्ठले पनि
बचा थे देव !