आधा चुरोट हावैले लैजान्छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ
आधा जीवन ऊ बिनै जिउनु छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ

झम्झम झम्झम पानी पर्छ
रमरम रमरम मात चढ्छ
उस्कै मुहार आँखाभरि
छम्छम छम्छम नाचिरन्छ
आधा बोतल छल्केरै गैजान्छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ
आधा बाटो एक्लैले हिँड्नु छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ

सर्सर सर्सर हावा चल्दा
बर्बर बर्बर आँसु खस्दा
उसैलाई म खोज्न थाल्छु
चर्चर चर्चर छाती पोल्दा
आधा सपना सपनै भैजान्छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ
आधा बिपना एक्लै नै बाँच्नु छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ

आधा चुरोट हावैले लैजान्छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ
आधा जीवन ऊ बिनै जिउनु छ
मलाई त्यसकै पीर लाग्छ