दर्शन

चिन्तनको प्रतिभा ‘दर्शनशास्त्र’

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद (गुरू) को दोस्रो अध्यायः प्रेम

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद (गुरू) को पहिलो अध्यायः थालनी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू