Chovar Blues Mobile Size

जीवनपानी

जीवनपानी

कामको कर्ता ?
-शक्ति !
शक्तिको कर्ता ?
-शक्ति !

शक्ति के हो ?
-शक्ति !
शक्तिको अर्को नाम ?
-शक्ति !

त्रिदेव को हुन् ?
-शक्ति !
त्रिदवी को हुन् ?
-शक्ति !
अनि तेत्तीसकोटि देवीदेवता ?
-शक्ति !

शक्तिको स्वरूप ?
-अव्यक्त
शक्तिको गुण ?
-निर्गुण !

पदार्थको निवासस्थान ?
-शक्ति !
जन्मादिको उद्गम्स्थान ?
-शक्ति !

कार्यको अधिष्ठाता ?
-शक्ति !
शक्तिको विशेषण ?
-निर्विशेष !

शक्तिको ज्ञाता ?
-शक्ति !
जगतको कारण ?
-शक्ति ?
अनि अकारण ?
-शक्ति !

परब्रह्म को रहेछन् त ?
-शक्ति !
परमेश्वरको स्रष्टा ?
-शक्ति !
शक्तिको स्रष्टा ?
– परमेश्वर !

अब एउटै प्रश्न बाँकी छ –
रचना ठूलो कि रचयिता ?
– रचना नभन्नू नि !

अतः रामराज्यको स्थापना रामले मात्रै गर्न सक्छन् !