विप्लव प्रतीक

मलाई मन छ, म भएको
कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ, म गएको पनि
कसैलाई थाहै नहोस् ।

म चाहन्छु हुन निर्मल पानीको थोपा
जुन थोपाको मात्रै केही महत्त्व छैन
म चाहन्छु बन्न शीतल हावाको झोँक्का
जुन झोँक्काको मात्रै कुनै मूल्य छैन
मलाई मन छ म भएको
कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ म गएको पनि
कसैलाई थाहै नहोस् ।

म चाहन्छु हुन जंगलमै वैलिने फूल
जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन
म चाहन्छु बन्न त्यस्तो प्राचीन कला
जुन आज कसैले सम्झेको छैन
मलाई मन छ म भएको
कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ म गएको पनि
कसैलाई थाहै नहोस् ।