रामजीप्रसाद आचार्य

रामजीप्रसाद आचार्य

तिम्रो याद मात्रले
मेरो साँझ
समय होइन, सुगन्ध बन्छ ।

तिम्रो आगमनले
थाहा पाउँछु
हरेक ऋतुको रङ
तिम्रो उपस्थितिले नै दिएको छ
मेरो अस्तित्वको अर्थ ।

मैले कुनै अमरत्व खोजेको छैन
किनकि
तिम्रो उत्साह नै मेरानिम्ति अमृतम् गमय हो ।

मैले कुनै सिद्धी चाहेको पनि छैन
किनकि
तिम्रो खुसी नै मेरालागि ज्योतिर्गमय हो ।

र मैले कुनै मोक्ष पनि खोजेको छैन
किनकि
तिम्रो साथ नै मेराप्रति सत् गमय हो ।
कुनै मन्दिर छैन
र त्यस्तो कुनै पवित्र प्रार्थना पनि छैन ।
कुनै मधुशाला छैन
र त्यस्तो कुनै महारस पनि छैन
जहाँ तिमी छौ
केवल तिमी छौ
त्यहीँ छ मेरो
रसो वै सः ।।

पोखरा