छन्द भन्नाले अवस्था अनुसार धेरै अर्थ बुझाउँछ । नेपाली शब्दकोशमा हेर्यो भने छन्दका धेरै अर्थ छन् । तर साहित्यमा भने छन्द भन्दासाथ यति, गति, लय र मात्राको गणनाअनुसारको पद्यात्मक रचनालाई छन्द भनेर बुझिन्छ, हामी । अर्को शब्दमा छन्दलाई बन्धनपूर्ण रचना पनि भन्ने गरिन्छ । जे होस्, साहित्यमा लोक छन्द, मुक्त छन्द, वार्णिक छन्द र वर्णमात्रिक छन्द गरी चार प्रकारका छन्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । यहाँ छन्दको सबै भन्दा माथिल्लो तह वर्णमात्रिक छन्दको बारेमा जानकारी गराउन खोजिएको छ ।

छन्दको आविष्कार कर्ता ऋषि पिङ्गल हुन् । पिङ्गल ऋषिले छन्दको आविष्कार गरेकाले छन्दलाई पिङ्गल पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । छन्दको सर्व प्रथम प्रयोग प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदमा गरिएको छ । ऋग्वेद पछिका हाम्रा सबै पौराणिक ग्रन्थहरू छन्दमा नै लेखिएका छन् । प्राचीन कालमा ज्ञान विज्ञानका सबै कुराहरू छन्दमा नै लेखिन्छ । आज गद्यमा भाषा र साहित्यको जुन स्थान रहेको छ । कुनै समयमा यो स्थान पद्य साहित्यले लिएको थियो ।

वर्णको सामान्य परिचय

छन्दको अङ्ग भनेकै मात्रा तथा वर्ण हुन् । वर्णको जानकारीबिना छन्द साहित्य जन्मिन सक्दैन । स्वर र व्यञ्जन गरी वर्ण दुई प्रकारका हुन्छन् । छन्दमा ह्रस्व वर्णलाई ‘लगु’ र दीर्घ वर्णलाई ‘गुरु’ भनिन्छ । छन्दमा लगु वर्णलाई चिनाउन सङ्केतको रूपमा  (क्ष्) र गुरु वर्णलाई चिनाउने सङ्केतको रूपमा (क) को प्रयोग गरिन्छ । ह्रस्व र दीर्घ वर्णलाई यसरी चिन्न सक्छौँ हामी ।

१. अ, इ, उ, ऋ स्वर वर्ण हुन् र यी स्वर वर्णसँग जोडिएर आउने व्यञ्जन वर्ण जस्तै : क, कि, कु,कृ आदि व्यञ्जन वर्ण             ह्रस्वभित्र पर्दछन् ।

२. आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ:  र यी वर्णसँग जोडिएका व्यञ्जन वर्ण जस्तै : का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः     आदि दीर्घभित्र पर्दछन् ।

३. क्ष, त्र, ज्ञ वर्णको अगाडिको वर्ण दीर्घमा गनिन्छ । जस्तै : पक्ष, कक्षा, विज्ञान, पत्र वणर्का प, क, वि, प ह्रस्व भए पनि   दीर्घ  मानिन्छ ।

४. संयुक्त व्यञ्जनमा प्रयोग भएका वर्णहरू अथवा कुनै ह्रस्व वर्णको पछाडिको आधा वर्ण छ र त्यसलाई उच्चारण गर्दा   अगाडिको ह्रस्व वर्णले तान्यो भने ह्रस्व भए पनि दीर्घमा गनिन्छ । जस्तै : किन्छ , दिन्छ, मन्द, बन्द, सम्बन्ध आदि ।

५. संयुक्त व्यञ्जनको प्रयोग भएका वर्णहरूमा अथवा कुनै ह्रस्व वर्णको पछाडि आधा वर्ण छ र त्यस वर्णलाई उच्चारण   गर्दा  अगाडिको ह्रस्व वर्णले तानेन भने ह्रस्व वर्णमा नै गनिन्छ । जस्तै : भन्यो, सुन्यो, उज्यालो, अँध्यारो आदि । हेक्का   रहोस् यो प्रायः य व्यञ्जन वर्णसँग जोडिएका संयुक्त वर्णमा देखिन्छ ।

६. संयुक्त वर्णमा यदि पछाडिको वर्णको खुट्टा काटिएको छ भने त्यो भन्दा अगाडिको वर्ण दीर्घ लेखिन्छ । जस्तै:   समग्र,   उग्र, छन् आदि ।

७. रेफ चिन्ह प्रयोग भएको वर्णको अगाडिको वर्ण दीर्घ लेखिन्छ । जस्तै सर्ग, वर्ग,वर्ण कर्म, धर्म,पर्म आदि ।
गणको सामान्य परिचय

वर्णमात्रिक छन्दमा कविता लेख्दा गणको आवश्यकता पर्दछ । छन्दमा आठ ओटा गणहरू रहेका छन् । तिनै गणहरूको प्रयोग गरेर छन्दको निर्माण हुन्छ । ऋषि पिङ्गलले गणहरूको निर्माण गर्नको लागि एउटा सूत्रको निर्माण गरेका थिए । जुन यस प्रकारको रहेको छ ।

यमताराजभानसलगा

उक्त सूत्रबाट तीन तीन ओटा अक्षरमा छुट्याउँदै जाँदा  र एक एक अक्षरमा निकाल्दै जाँदा एक एक गणको निर्माण हुन्छ । यसलाई तलको तालिकामा छुट्याएर यसरी देखाउन सकिन्छ ।

सूत्र सङ्केत गण उदाहरण
यमाता ISS यगण बिहानी
मातारा SSS मगण नेपाली
ताराज SSI तगण

आकाश

राजभा SIS रगण भावना
जभान ISI जगण बसेर
भानस SII भगण आँगन
नसल III नगण कमल
सलगा IIS सगण वनमा
I
गु S के

 

यिनै गणहरूको प्रयोग गरेर हामी वर्णमात्रिक छन्दमा काव्यको रचना गर्न सक्छाैँ ।