एक जिज्ञासु
सोध्दै थियो एक महात्मालाई
गुरु…
 पीडा भुल्ने कसरी ?
 जगतमा युगौं युग रहने कसरी ?
मलाई थाहा छैन
यो प्रश्न..
तिमी ढुङ्गालाई सोध्नु
मुस्कुराउँदै गुरु भन्छन्  ।