समीक्षा : किताब पढ्दै तीज गीत सुन्दै

कथा : एक चम्चा रगत

यौनकथा : निलाे साँझ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू