कुमार काफ्लेका २४ सूत्रकथा 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू