कविताः आदरणीय साथी

नियात्रा :  तालका रहर तालैका सहर 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू