प्रयोग र पृथक् दृष्टि बिम्बमा हरिभक्तको ‘एकमात्र’

कविताः सर्वत्र छ टनाटन

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू