धर्म (नवपुस्ता/कथा)

नेपाली हुँ म ! (नवपुस्ता/निबन्ध)

सपनाको मलामी (अनुभूति/नवपुस्ता)

अनुभूति : इन्डोरफिन

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू