कविताः कठै कवि 

मार्गशदर्शक म आफैँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू