अडानीले प्रायोजन गरेको साहित्य पुरस्कार कविद्वारा अस्वीकार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू