याैनकथा : ज्वरो

सीता पाण्डेको यौन र अनुभूति

नारीको सौन्दर्य गहना होइन

मैले त डल्लै कपाल लुँड्याएँ

पुरुषबाट आफ्नो अनुकूलताअनुसार महिलाको परिभाषा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू