‘साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार’ संवाद : केवाफुङ्को गीत

‘साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार’ संवादः पहिरोभित्रको घाम

‘साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार’ संवादः ‘अश्वत्थामाको निधारबाट बागमती बग्छ’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू