सर्वनाममा समय दुई युगको संवाद मञ्चन

सर्वनाम थिएटरमा खण्डकाव्य ‘आमा हुन्, आमा’ मञ्चित हुँदै

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू