आदिम चेतनाले निर्देशित विद्यमान समाजको प्रतिबिम्ब

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू