ब्रह्माण्डको एक खराब कुनो: पृथ्वी

साधुहरू पैसा कमाउनुलाई पाप भन्छन्, कुरो के हो (धारणा – २)

… अब भीषण ध्यान गर्नुपर्छ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू