‘सदृश्य पर्दा’ भित्रका दृश्यहरू

यौन कथासङ्ग्रह ‘सदृश्य पर्दा’ प्रकाशित

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू