चौधरी साहित्य-कला मन्दिरको नेतृत्वमा मेघा चौधरी; नाम पनि परिवर्तन गरिने

तीन स्रष्टालाई श्री लुनकरणदास‑गंगादेवी चौधरी सम्मान

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू