कविता- जनताको सिंहदरबार

कविता- गम्म छ सिंहदरबार

कविता- फूलका मुना र मनका कुनाहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू