कविताः गुमनाम मान्छे

पर्याकविताः ती को हुन् ?

कविता: शान्ति/मौनता र आवाज

कविताः चेस

कविताः द्रौपदी  

कविताः म मरेको छु

कविताः एउटा गुमनाम कवि र उस्को अन्तिम कविता

कविताः परेवाहरू

कविताः बरालिएको कवितामा उनी र म

कविताः परेड पवित्र पाठशालामा

कविताः वाचा त मोती दिने थियो

कविताः ओ यायावर !

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू