नेपाली भाषालाई जिउँदो राख्ने वर्णविन्यासको शुद्धता मात्र हो ?

शुद्धताको अन्तर्य

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू