हाम्रा केही डोटेली प्रचलनको समसामयिकता

कविताः जुम्रा

कविताः धृष्टताको ताँदो चढाँउछु म

कविता- किनकि तँ अचानो होस् 

कविताः असलि जादुगर

कविताः मनको लेखापरीक्षण र बेरुजु 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू