शिलापत्र वर्ष पुस्तक : काव्यमा ‘मफलर’

शिलापत्र वर्ष पुस्तक : गैरआख्यानमा ‘पन्ध्रौं चुली’

शिलापत्र वर्ष पुस्तक : आख्यानमा ‘इजोरिया’

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू