‘शारदा’ पत्रिकाको साउन अङ्क प्रकाशित 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू