कविताः प्रेमको थ्योरी तिमी, म कमजोर विद्यार्थी

कविताः फरक लेन्स समानताको

कविता- ‘म’ र फरक ‘तिमी’

कविताः सृष्टि रचयिता आमा

कविताः म र फरक तिमी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू