जन्मदिनमै शरीर त्यागेकी सखी शान्ति

शान्ति थापाको निधनबाट उब्जेका श्रद्धाञ्जलीका छालहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू