शशिप्रभा स्मृति पुरस्कारको निम्ति श्रेष्ठ दस पुस्तकको घोषणा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू