गजलः अछुत

शर्मिला श्रेष्ठका भुजङ्गप्रयात छन्दका टुक्का

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू