युट्युबबाट चित्रकला सिकेकी शर्मिलाका परिपक्क स्केचहरू 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू