प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सत्यमोहन जोशीका दश वर्ष

अनुभूति : शताब्दी पुरुष भेट्दाको खुसी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू