कविताः वियोग

छन्दकविता- बाबा

कविता – विवश जनता

कविता : कुर्सीको गुनासो

स्मृतिको छाया

तपाईँ आउन साह्रै ढिला गर्नुभयो

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू