कथाः विलुप्त

कविता – छोरीको गुनासो

कथाः डुकुलन्ठक

कविता – मक्षितिज नियाली रहेछु

कथाः बीस वर्षपछि

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू