‘विमुखता’ कथासङ्ग्रहका कथाहरूलाई केलाउँदा  

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू