निबन्ध : पानी नपर्दा

कथा : अहमत्याइँ

कविताः प्रिय छोरा

छन्दकविताः सुखमा रमाऊ

निबन्ध : ‘सही बुहारी, रही व्यापार’

कथा : पीडक को हो ?

बालश्रम शोषणविरुद्ध बालसञ्जाल

छन्दकविताः छन्द महिमा

कथा : साहित्यकार रामनाथ

छन्द कविता- …कहाँ छ र ?

कथाः साइँलो र साइँली

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू