विश्वराज पराजुलीका समसामयिक चित्रहरु

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू