विश्वका विख्यात साहित्यकार, भर्नर भोन हेइदेन्स्ताम

विश्वका विख्यात साहित्यकार, लर्ड बर्दान्ड रसेल

विश्वका विख्यात साहित्यकार, सेन्ट-जोन पर्स

विश्वका विख्यात साहित्यकारः थ्योदोर मम्सेन

विश्वका विख्यात साहित्यकारः रुदोल्फ युकेन

विश्वका विख्यात साहित्यकार भोल्तेअर

विश्वका विख्यात साहित्यकार रेने एफ.ए. सली-प्रुधोम

विश्वका विख्यात साहित्यकार रेने एफ.ए. सली-प्रधोम

विश्वका विख्यात साहित्यकार जोन गल्सवर्दी

विश्वका विख्यात साहित्यकार एरिक अक्जेल कार्लफेल्ट

विश्वका विख्यात साहित्यकार रुडयार्ड किप्लिङ

विश्वका विख्यात साहित्यकार युजिन ग्लाड्स्टोन ओनिल

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू