विश्वका उत्कृष्ट कथाहरूः भित्र र बाहिर, अन्तिम अंश

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरूः भित्र र बाहिर, अंश १

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, चमत्कारी प्रतिशोधन, अन्तिम अंश

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, चमत्कारी प्रतिशोधन, अंशः२

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, चमत्कारी प्रतिशोधन, अंशः १

विश्वको उत्कृष्ट कथाहरू, अतिथिः अन्तिम अंश

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, अतिथि, अंशः १

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, स्यार्डिनियाली फ्याउरो

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, जुडियाको प्रतिनिधि

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, धुप आघात

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, नरकमा पुगेको लिफ्ट

विश्वका उत्कृष्ट कथाहरू, हराएको जङ्गल ।

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू