अनुदित कविताः पुरानो प्रेक्षागृह

कविताः म चलमलाइरहेछु

पर्याकविताः खबरदार म झरी पर्दैछु

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू