साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
Browsing Tag

विनोदप्रसाद धिताल

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( ‘उज्यालाे हुनुअघि’ साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…

उज्यालो हुनुअघि

( 'उज्यालाे हुनुअघि' साझा प्रकाशनले विसं २०२८ सालमा प्रकाशन गरेको बहुचर्चित उपन्यास हाे । लेखक विनोदप्रसाद धितालले याे उपन्यासलाइ अाफ्नाे जीवनकै उत्कृष्ट सिर्जना बताएका थिए । समीक्षकहरूले पनि यसलाइ विरलै लेखिने अाञ्चलिक उपन्यासका रूपमा…