१८ जना सर्जक वनिता पत्रिकाद्वारा पुरस्कृत हुँदै

वनिताले सम्झ्यो योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू