‘छाइल’लाई कविडाँडा आख्यान पुरस्कार

‘छाइल’ माथि पोखरामा विमर्श, पठनीय कृति भएको टिप्पणी

‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’ संवाद; छाइल

डोट्याली सभ्यताको सुगन्ध फैलाउने ‘छाइल’ उपन्यास माथि काठमाडौंमा विमर्श

सुदूरपश्चिमको सुवास उपन्यास ‘छाइल’मा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू