लेक प्रसाद प्याकुरेलकाे लघुकथा : अक्षरकाे जादु

लेक प्रसाद प्याकुरेलकाे लघुकथा : भन्न नचाहेको कथा 

‘सृष्टि चक्र’भित्रका प्राप्तिहरू

लेक प्रसाद प्याकुरेलकाे लघुकथा : नघुमेको जीवन

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू