लियो  टोल्सटोयको बालकथाः बिरालोको न्याउरो

युद्ध र शान्ति, खण्ड ३ परिच्छेदः १८

युद्ध र शान्ति- खण्ड-३, शृङ्खला १७

युद्ध र शान्ति- लियो टोल्सटोय- खण्ड-३, शृङ्खला १६

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू