पढाइमा कमजोर बालक बन्यो शक्तिशाली चित्रकार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू