भागीरथी श्रेष्ठको कथा : निर्वस्त्र

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू